Formulář k odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: Michaela Hyncikova, Maya

IČ: 69952892

Se sídlem:Frýdek-Místek - Zelinkovice, Příborská 93, PSČ 73942

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ………………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě……………… objednal zboží…………………………………………………………………………………………………………………………………, 

číslo objednávky………………………………., v hodnotě……………. Kč. 

Objednané zboží jsem obdržel dne…………………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………………Kč a………….Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo……………… nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy (Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Viz všeobecné obchodní podmínky e-shopu tasenka.cz.)

 

 

V……………………………………. dne………………..

 

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

 

Přílohy: Doklad o koupi

 

Důvod vrácení zboží 

(tato informace není povinná, je jen pro nás pro možnost zkvalitňování služeb):

 

Zpět do obchodu